தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

'சிம்பா' என்ற சிங்கக்குட்டியை பொதுமக்கள்

‘சிம்பா’ என்ற சிங்கக்குட்டியை பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம்

தெஹிவளை மிருகக்காட்சி சாலையில் புதிதாக இணைந்துள்ள பிறந்து 5 வாரங்களான 'சிம்பா' என்ற சிங்கக்குட்டியை பொதுமக்கள் இப்போது பார்க்க