தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சிப்பாய் ஒருவர் கைது

‘ஹரக் கட்டா’வை விடுவிப்பதற்கான திட்டத்தை தீட்டிய சிப்பாய் கைது

குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தின்  தடுப்பில் இருந்து 'ஹரக் கட்டா'வை விடுவிப்பதற்கான திட்டத்தை தீட்டிய சம்பவம் தொடர்பில் முன்னாள்