தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை

ஊடகவியலாளர்கள் இராணுவத்தினரால் அச்சுறுத்தப்படுகின்ற – சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை

வடமாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஊடகவியலாளர்கள் இலங்கை இராணுவத்தினரால் அச்சுறுத்தப்படுகின்ற மற்றும் தாக்கப்படுகின்ற சம்பவங்கள்