தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சர்வகட்சி தலைவர்களுக்கு ஜனாதிபதி விசேட அறிவிப்பு

சர்வகட்சி தலைவர்களுக்கு ஜனாதிபதி விசேட அறிவிப்பு

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தலைமையில் ஜூலை 26 ஆம் திகதி நடைபெற்ற சர்வகட்சி மாநாட்டின் போது அரசியலமைப்பின் 13 ஆவது திருத்தம்