தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சபாநாயகர்  மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன

ஊழல் எதிர்ப்பு சட்டமூலம் நடைமுறைக்கு வந்தது

பாராளுமன்றத்தில் கடந்த மாதம் விவாதிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட ஊழல் எதிர்ப்பு சட்டமூலத்தில் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன