தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சந்தையில் பல்வேறு பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு

சந்தையில் பல்வேறு பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு

பண்டிகை காலம் அண்மித்துள்ள நிலையில், சந்தையில் பல்வேறு பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளன. முட்டை இறக்குமதியை அரசு நிறுத்தியதன்