தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

சடலங்களாக மீட்பு

காணாமல் போன தாயும் மகளும் சடலங்களாக மீட்பு😥

அங்குருவாதொட்ட, உருதுதாவ பிரதேசத்தில் காணாமல் போன இளம் தாய் மற்றும் 11 மாதங்களேயான குழந்தையின் சடலங்கள் அங்குருவாதொட்ட இரத்மல்கொட