தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கோழி இறைச்சியின் விலை வீழ்ச்சியடையும்

அடுத்த வருடம் முதல் முட்டை, கோழி இறைச்சியின் விலை வீழ்ச்சியடையும் – அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர

அடுத்த வருடம் முதல் முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சியின் விலை வீழ்ச்சி அடையுமென்பதுடன், மீண்டும் விலை அதிகரிப்பு ஏற்படாதெனவும்,