தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கொர்டேலியா குரூஸ் கப்பல்

3 மாத காலப்பகுதிக்குள் 6000 இற்கும் அதிகமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை

கொர்டேலியா குரூஸ் கப்பல் சேவையை ஆரம்பித்து 3 மாத காலப்பகுதிக்குள் காங்கேசன்துறை துறைமுகம் ஊடாக இந்தியாவில் இருந்து 6000 இற்கும்