தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கொடுப்பனவுகள்

நாளை முதல் ஆரம்பமாகும் குறைந்த வருமானம் பெறும் வயோதிபர்களின் கொடுப்பனவுகள்

சிறுநீரக நோயாளர்கள், விசேட தேவையுடையோர் மற்றும் குறைந்த வருமானம் பெறும் வயோதிபர்களின் கொடுப்பனவுகள், நாளை வெள்ளிக்கிழமை