தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கை அகற்றப்பட்ட சிறுமியின் வழக்கில் நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு

கை அகற்றப்பட்ட சிறுமியின் வழக்கில் நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு

யாழ்ப்பாணத்தில் 8 வயது சிறுமியின் இடது கை மணிக்கட்டுடன் அகற்றப்பட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்புடையதாக குற்றம்சாட்டப்படும் தாதியருக்கு