தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கின்னஸ் சாதனை படைத்த நாய்

29 ஆண்டுகள் மற்றும் 150 நாட்கள் வாழ்ந்து கின்னஸ் சாதனை படைத்த நாய்

பொதுவாகவே நாய்களின் ஆயுட்காலம் 10 முதல் 15 வயது வரை தான். ஆனால் போர்த்துகல் நாட்டை சேர்ந்த பாபி என்ற பெயரிடப்பட்ட நாய் ஒன்று 30