தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

காட்டுத் தீ ஏற்படும் அபாயம்

நாட்டில் நிலவும் வறட்சியான காலநிலையினால் காட்டுத் தீ ஏற்படும் அபாயம்

இலங்கையில் நிலவும் வறட்சியான காலநிலையினால் காட்டுத் தீ அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். காட்டுத் தீ அதிகரிப்பு