தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கடல் சங்குகள் மீட்பு

 2100 கடல் சங்குகள் மீட்பு 

கற்பிட்டியில் இருந்து சட்ட விரோதமாக மன்னாருக்கு அனுப்புவதற்கு தயாராக வைத்திருந்த கடல் சங்குகள் பொலிஸாரினால் திங்கட்கிழமை