தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கடத்திச் செல்லப்பட்ட 14.8Kg தங்கம்

இலங்கையில் இருந்து கடத்திச் செல்லப்பட்ட 14.8Kg தங்கம்

இலங்கையில் இருந்து கடல் வழியாக இந்தியாவுக்கு கடத்திச்  செல்லப்பட்ட 14.8 கிலோ கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில்