தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

கஞ்சன விஜேசேகர

மீண்டும் மின் கட்டணங்கள் திருத்தப்படும் – கஞ்சன விஜேசேகர

”அடுத்த வருடம், ஜனவரி மாத நடுப்பகுதியில்  மீண்டும் மின் கட்டணங்கள் திருத்தப்படும்” என மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன