தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

ஒரே சவப்பெட்டியில் ஒன்றாக சீல் செய்யப்பட்ட தாயும் மகளும்

ஒரே சவப்பெட்டியில் ஒன்றாக சீல் செய்யப்பட்ட தாயும் மகளும்

அங்குருவாதொட்ட பிரதேசத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் தாய் மற்றும் குழந்தையின் சடலங்கள் ஊருதுடாவ பிரதேசத்தில் உள்ள