தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

ஒட்டுண்ணி புழு

மூளைக்குள் உயிருடன் இருந்த 8cm நீளம் உள்ள ஒட்டுண்ணி புழு

அவுஸ்திரேலிய பெண்ணின் மூளைக்குள் உயிருடன் இருந்த 8 சென்டி மீட்டர் நீளம் உள்ள ஒட்டுண்ணி புழுவை மருத்துவர்கள் அகற்றி உள்ள சம்பவம்