தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம்

மாவீரர்களை நினைவு கூருவது நமது கடமை – எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம்

குறித்த நேரத்தை மாத்திரம் கருத்தில் கொள்ளாது நவம்பர் 27 நாளிலே மாவீரர்களை நினைவு கூருவது நமது கடமையாகும். இதற்கு அரசியல்வாதிகளும்