தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச

சந்தைக்கு தரம் குறைந்த எரிபொருள் – எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச

இன்று (16) பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச, பல ஆய்வக அறிக்கைகள் மூலம் தரக்குறைவான எரிபொருள் என