தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

லிபியாவில் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

லிபியாவின் கிழக்கு நகரான டர்னாவில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.