தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

உலகம் முழுவதிலும் மக்கள் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவு போராட்டம்

உலகம் முழுவதிலும் மக்கள் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவு போராட்டம்

மேற்குலக நாடுகளின் அரசுகள், இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு அளிக்கிற வேளையில் உலகம் முழுவதிலும் மக்கள் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாகத் தெருவில்