தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

உலகக் கோப்பை

உலகக் கோப்பைக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் முன்னணி வீரர் நீக்கப்பட்டார்.

2023 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பைக்கான 18 வீரர்கள் கொண்ட அணியை ஆஸ்திரேலியா வெளிப்படுத்தியதால், பேட் கம்மின்ஸ்