தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

உயர்தர வகுப்பில் சித்தியடையும் மாணவர்களுக்கு விசேட திட்டம்

உயர்தர வகுப்பில் சித்தியடையும் மாணவர்களுக்கு விசேட திட்டம்…! ஜனாதிபதி அறிவிப்பு..!

* உயர்தர வகுப்பில் சித்தியடையும் மாணவர்களுக்கு விசேட செயற்திட்டங்கள்.புதிய நான்கு பல்கலைக்கழகங்கள் அமைக்கப்படும் என ஜனாதிபதி