தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

உயர்தரப் பரீட்சையின் முடிவுகள்

அடுத்த வாரம் வெளியிடப்படும் உயர்தரப் பரீட்சையின் முடிவுகள்

கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சையின் (2022) முடிவுகள் அடுத்த வாரம் வெளியிடப்படும் என்று பரீட்சை திணைக்களத்தின் உயர் அதிகாரி