தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

உத்தராகண்ட் சுரங்கத்துக்குள்

உத்தராகண்ட் சுரங்கத்துக்குள் சிக்கியிருக்கும் 41 தொழிலாளர்களின் மன நிலை என்ன? – மருத்துவர்…

உத்தராகண்ட் சுரங்கத்துக்குள் சிக்கியிருக்கும் 41 தொழிலாளர்களின் மன அழுத்தங்களைப் போக்குவதற்காக மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள்