தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

உச்சி மாநாட்டில் ஜனாதிபதியின் உரை

“G77 + சீனா” அரச தலைவர்கள் உச்சி மாநாட்டில் ஜனாதிபதியின் உரை

உலகெங்கிலும் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் தற்போதைய அபிவிருத்தி சவால்களை எதிர்கொள்வதில் விஞ்ஞானம்,