தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இலங்கை பிரவேசிக்க அனுமதி

7 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் இலங்கை பிரவேசிக்க அனுமதி

முன்னோடித் திட்டமாக 7 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் இந்நாட்டிற்கு பிரவேசிக்க  அமைச்சரவை அனுமதி அளித்துள்ளது. எதிர்வரும் வருடம் மார்ச்