தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இலங்கையின் முதல் கேபிள் கார் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் கைச்சாத்து

கேபிள் கார் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் கைச்சாத்து

கம்பளை பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள அம்புலுவாவவில் இலங்கையின் முதல் கேபிள் கார் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது.