தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இலங்கைக்கு அருகில் 6.2 ரிக்டர் அளவில் பாரிய நிலநடுக்கம்

இலங்கைக்கு அருகில் 6.2 ரிக்டர் அளவில் பாரிய நிலநடுக்கம்

இலங்கையை அண்மித்து பாரிய நிலநடுக்கமொன்று பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம் 6.2 ரிக்டர் அளவில் பதிவாகியுள்ளதாக புவிசரிதவியல்