தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இன்று கொழும்பு வந்தடையவுள்ள சீனாவின் சி யான் 6 ஆராய்ச்சி கப்பல்

இன்று கொழும்பு வந்தடையவுள்ள சீனாவின் சி யான் 6 ஆராய்ச்சி கப்பல்

புவிசார் அரசியல் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள சீனாவின் சியான் ஆறு ஆராய்;ச்சிக்கப்பல் இன்று கொழும்பு துறைமுகத்தை