தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இன்றுடன் சேவை நீடிப்புக் காலம் முடிவடைந்த சி.டி.விக்கிரமரத்ன

இன்றுடன் சேவை நீடிப்புக் காலம் முடிவடைந்த சி.டி.விக்கிரமரத்ன

பொலிஸ்மா அதிபர் சி.டி.விக்கிரமரத்னவுக்கு வழங்கப்பட்ட சேவை நீடிப்புக் காலம் இன்றுடன் முடிவடையும் நிலையில் புதிய பொலிஸ்மா அதிபராக