தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இடைநிறுத்தப்பட்டு வாகன இறக்குமதி

இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகன இறக்குமதி – ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய

பொதுப் போக்குவரத்து சேவைகளுக்கான வாகன இறக்குமதி இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய