தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

இசங்கவின் உடலுறுப்புக்களை தானமாக வழங்க முன்வந்த பெற்றோர்!

இசங்கவின் உடலுறுப்புக்களை தானமாக வழங்க முன்வந்த பெற்றோர்!

23 வயதான இசங்க ரணசிங்க என்ற இந்தப் பல்கலை மாணவன் ரயிலில் பயணித்தபோது தெமட்டகொட மற்றும் களனி நிலையங்களுக்கு இடையில் ரயிலிலிருந்து