தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

ஆர்ப்பாட்டம்

கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலைய ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தற்போது பதற்றமான நிலைமையொன்று ஏற்பட்டுள்ளது. கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க