தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

ஆரம்பிக்கப்பட்டது சொகுசுரக சுற்றுலா தொடருந்து சேவை

ஆரம்பிக்கப்பட்டது சொகுசுரக சுற்றுலா தொடருந்து சேவை

வடக்குக்கான 'யாழ் நிலா' சொகுசுரக சுற்றுலா தொடருந்து சேவை நேற்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. கல்கிசையில் இருந்து காங்கேசன்துறை