தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

ஆனந்த பாலித (

நான்கு மணிநேர மின்வெட்டு

தற்போதைய மின் நெருக்கடி உண்மையான மின் நெருக்கடியல்ல எனவும் எதிர்காலத்தில் இலங்கை மின்சார சபையை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை