தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அவதானமாக இருக்குமாறு பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள்

நேரடியாக சூரியன் உச்சம் கொடுக்க உள்ளமையால் அவதானமாக இருக்குமாறு பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள்

இன்று முதல் இலங்கைக்கு மேல் நேரடியாக சூரியன் உச்சம் கொடுக்க உள்ளமையால் நாட்டின் பல பகுதிகளில் வெப்பநிலை அதிகமாக காணப்படும்