தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அவசர மருந்து கொள்வனவை நிறுத்த நடவடிக்கை

 சில மாதங்களில் முழுமையாக அவசர மருந்து கொள்வனவை நிறுத்த நடவடிக்கை

அவசர மருந்து கொள்வனவை எதிர்வரும் சில மாதங்களில் முழுமையாக நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சர் கெஹெலிய