தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அரிசியை இறக்குமதி செய்ய நடவடிக்கைகள்

பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு அரிசியை இறக்குமதி செய்ய நடவடிக்கை

எதிர்வரும் பண்டிகைக் காலத்துக்கு தேவையான அரிசியை இறக்குமதி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வர்த்தக அமைச்சர் நளின்