தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அரச விடுமுறை

அரச விடுமுறை – அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு தடையாகக் கூடாது

நாளை (11) மற்றும் நாளை மறுதினம் (12) அரச விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொது சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி