தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அரச பணியாளர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும்

அரச பணியாளர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும் – மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே

எதிர்வரும் வரவு செலவுத் திட்டத்தில் அரச பணியாளர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்படும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே