தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அம்பிட்டியே சுமணரத்ன தேரர்

இலங்கை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவிடம் 4 பக்க கடிதத்தை சமர்ப்பித்தார் அம்பிட்டியே சுமணரத்ன தேரர்

மட்டக்களப்பின் திவுலுப்பொத்தானையிலிருந்து சிங்கள மக்களை வெளியேற்ற முயற்சிகள் இடம்பெறுவதாக தெரிவித்துள்ள அம்பிட்டியே சுமணரத்ன