தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அமெரிக்க பிரஜைகளுக்கு தூதரகம் எச்சரிக்கை

இலங்கையிலுள்ள அமெரிக்க பிரஜைகளுக்கு தூதரகம் எச்சரிக்கை

கொழும்பு நகரை அண்மித்து முன்னெடுக்கப்படும் மேதின கூட்டங்கள் மற்றும் ஊர்வலங்கள் தொடர்பில், இலங்கைக்கு சுற்றுலா வந்துள்ள அமெரிக்க