தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அமெரிக்க தூதுவர் ஜூலி சங் வொசிங்டன்

இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவர் ஜூலி சங் வொசிங்டன் பதவியில் மாற்றமா? 

இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதுவர் ஜூலி சங் வொசிங்டனுக்கு மீள அழைக்கப்படவில்லை என்று கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.