தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Tag

அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

இன்று நாடளாவிய ரீதியில் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

சம்பளப் பிரச்சினைகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதிக் குறைப்பு உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நாடளாவிய