தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை
Browsing Category

சிறுவர் உலகம்

👩🏻‍🦱 😄சிறுவர் உலகம் : தேனீயும் .. கொடுக்கும் 🐝🐝

ஒரு மரத்தில் தேன் கூடு ஒன்று இருந்தது.தேனீக்களின் தலைவியாகிய ராணித் தேனிக்கு கடவுளை சந்திக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்ததால்,அது