தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

வரி வீதங்கள் அதிகரிப்பு

0 48

அதிகரிக்கப்பட்ட வரி இன்று(01) முதல் அமுலாகும் வகையில் நிதி அமைச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் வர்த்தமானி வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

பெறுமதி சேர் வரி(VAT) மற்றும் தொலைத்தொடர்புகள் வரியினை அதிகரிப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

தொலைத்தொடர்புகள் வரி 11.25 வீதத்திலிருந்து 15 வீதம் வரையும் பெறுமதி சேர் வரி (VAT) 8 வீதத்திலிருந்து 12 வீதம் வரையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இறைவரி, பந்தயம் மற்றும் சூதாட்ட வரி என்பனவும் எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம் முதலாம் திகதியிலிருந்து அமுலுக்கு வரும் வகையில் அதிகரிக்கப்படவுள்ளன.

Leave A Reply

Your email address will not be published.