தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

லிட்ரோ நிறுவனத்தின் புதிய தலைவர்

0 19

லிட்ரோ நிறுவனத்தின் தலைவராக செயற்பட்ட விஜித ஹேரத் கடந்த 10 ஆம் திகதி முதல் தாம் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையிலேயே லிட்ரோ நிறுவனத்தின் புதிய தலைவராக முதித பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.