தமிழ் ஓசை
தமிழ் ஓசை

மசகு எண்ணெய்யின் விலையில் வீழ்ச்சி

0 96

சர்வதேச சந்தையில் அதிகரித்திருந்த மசகு எண்ணெய்யின் விலை சற்று வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.

எனவே, மசகு எண்ணெய்யின் விலை இன்று வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.

உலக சந்தையில் றுவுஐ ரக மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 80.51 அமெரிக்க டொலராக நிலவுகிறது.

பிரெண்ட் ரக மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 84.89 அமெரிக்க டொலராக வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது.

உலக சந்தையில் இயற்கை எரிவாயுவின் விலை இன்றைய தினம் 3.51 அமெரிக்க டொலராக நிலவுகிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.